Acessar Painel Administrativo do site Sair
MINUTOS PAGANTES
RTP por minuto
91%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
73%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 5
MahJong Ways
RTP por minuto
91%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
98%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
68%
MINUTO: 8
Santas Gift Rush
RTP por minuto
71%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
89%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 1
Wild Bounty Showndown
RTP por minuto
74%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
88%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 4
Midas Fortune
RTP por minuto
82%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
67%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 2
Majestic Treasures
RTP por minuto
97%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
78%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 7
Legendary Monkey King
RTP por minuto
82%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
74%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 4
Rave Party Fever
RTP por minuto
80%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
95%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 6
Fortune Tiger
RTP por minuto
83%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
97%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 5
Wild Bandito
RTP por minuto
83%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
78%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 3
Butterfly Blosson
RTP por minuto
78%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
96%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 7
Galactic Gems
RTP por minuto
61%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
68%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 4
Symbols Of Egypt
RTP por minuto
75%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
94%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 6
Alchemy Gold
RTP por minuto
86%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
82%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 5
The Great Ice Scape
RTP por minuto
68%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
86%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 6
Hawaiian Tiki
RTP por minuto
64%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
81%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 7
Happy Taxi
RTP por minuto
96%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
78%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 8
Plship Frenzy
RTP por minuto
60%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
92%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
68%
MINUTO: 0
Muay Thai
RTP por minuto
88%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
95%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 7
Jewels of Prosperity
RTP por minuto
83%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
69%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 1
Prosperity Lion
RTP por minuto
90%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
73%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
68%
MINUTO: 8
Dragon Tiger Luck
RTP por minuto
78%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
71%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 7
Honey Trap of Diao Chan
RTP por minuto
92%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
82%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 5
Ninja vs Samurai
RTP por minuto
61%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
78%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 6
3 Monkeys
RTP por minuto
80%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
81%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 8
Medusa The course of Athena
RTP por minuto
61%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
67%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 3
Song Kran Splash
RTP por minuto
81%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
72%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 5
The Queens Banket
RTP por minuto
70%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
94%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
60%
MINUTO: 1
Win Win Fish Praw Crab
RTP por minuto
92%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
73%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 5
Destiny of Suns e Moon
RTP por minuto
72%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
88%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 5
Rise of Apollo
RTP por minuto
93%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
77%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 3
Double Fortune
RTP por minuto
97%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
94%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 5
Buffalo Win
RTP por minuto
82%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
75%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 5
Piggy Gold
RTP por minuto
62%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
98%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 3
MrHallowin
RTP por minuto
72%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
80%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 4
Wild Fireworks
RTP por minuto
79%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
87%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 2
Dreams of Macau
RTP por minuto
93%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
92%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 8
Heist Stake
RTP por minuto
78%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
81%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 6
Gem Saviour
RTP por minuto
75%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
69%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 9
Circus Delight
RTP por minuto
81%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
98%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 9
Medusa - The Quest of Perseus
RTP por minuto
84%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
90%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 6
Cocktails Nights
RTP por minuto
87%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
85%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 7
Gem Saviour Sword
RTP por minuto
86%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
79%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 4
Candy Brust
RTP por minuto
91%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
79%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 8
Ganesha Gold
RTP por minuto
80%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
77%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 9
Win Win Won
RTP por minuto
84%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
82%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 8
Thai River Wonders
RTP por minuto
74%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
77%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 4
Totem Wonders
RTP por minuto
64%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
96%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 6
Emperos Favcur
RTP por minuto
75%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
80%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 0
Candy Bonanza
RTP por minuto
74%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
94%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 7
Hood vs Wolf - The Wild Hunt
RTP por minuto
81%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
90%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 2
Ganesha Fortune
RTP por minuto
89%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
75%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 8
Book of Gold
RTP por minuto
94%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
72%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 7
Genies 3 Whishes
RTP por minuto
75%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
76%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 1
Egypts book of Mystery
RTP por minuto
94%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
79%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 3
Flirting Scholar
RTP por minuto
83%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
70%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 5
Fortune Mouse
RTP por minuto
98%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
73%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 9
Fortune Rabbit
RTP por minuto
77%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
77%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 9
Fortune Gods
RTP por minuto
89%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
92%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 5
MahJong Ways 2
RTP por minuto
75%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
74%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 6
Lucky Piggy
RTP por minuto
84%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
84%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 8
Vampires Charm
RTP por minuto
83%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
89%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 1
Ways of he Qilin
RTP por minuto
74%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
75%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 4
Opera Dynadty
RTP por minuto
68%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
71%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 6
Spirited Wonders
RTP por minuto
86%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
82%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 2
Luky Neko
RTP por minuto
63%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
67%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 4
Rooster Rumble
RTP por minuto
73%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
82%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 9
Dragon Hatch
RTP por minuto
92%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
77%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 5
Wizdon Wonders
RTP por minuto
77%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
95%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 0
Jack Frosts Winter - Infinity Reels
RTP por minuto
67%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
68%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 2
Raider Janes - Crypto Fortune
RTP por minuto
90%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
69%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 0
Legends of Houyi
RTP por minuto
92%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
94%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 1
Prosperity Fortune Tree
RTP por minuto
84%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
95%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 1
Tree of Fortune
RTP por minuto
82%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
80%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 8
Queen of Bounty
RTP por minuto
92%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
82%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 0
Legend of Perseus
RTP por minuto
74%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
70%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 7
Treasures of Astec
RTP por minuto
60%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
96%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 6
Bikini Paradise
RTP por minuto
75%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
98%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
49%
MINUTO: 4
Dragon Legend
RTP por minuto
72%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
68%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 0
Reel Love
RTP por minuto
82%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
82%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 8
Farm Invaders
RTP por minuto
86%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
98%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 1
Speed Winner
RTP por minuto
65%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
93%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 1
Wild Coaster
RTP por minuto
76%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
85%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 7
Shaolin Soccer
RTP por minuto
92%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
78%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 8
Gem Saviour Conquest
RTP por minuto
90%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
90%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 3
Oriental Prosperity
RTP por minuto
97%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
80%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 2
Captains Bounty
RTP por minuto
99%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
91%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 4
Sushi Oishi
RTP por minuto
75%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
98%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 3
Garuda Gems
RTP por minuto
68%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
75%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 1
Bali Vacation
RTP por minuto
96%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
76%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 9
Crypto Gold
RTP por minuto
95%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
87%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 3
Mermaid Riches
RTP por minuto
93%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
78%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 3
Secrets of Cleopatra
RTP por minuto
67%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
97%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 2
Hot Pop - Chilli Kacjpot
RTP por minuto
97%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
88%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 3
Emoji Riches
RTP por minuto
93%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
68%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 1
Battleground Royale
RTP por minuto
66%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
86%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 1
Groundhog Harvest
RTP por minuto
64%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
89%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 0
Diner Delights
RTP por minuto
72%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
97%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 4
Phoenix Rises
RTP por minuto
80%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
88%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 4
Jungle Delight
RTP por minuto
65%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
72%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 4
journey of the Wealth
RTP por minuto
96%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
75%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 8
Guadians of Ice And Fire
RTP por minuto
70%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
84%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 7
Super Market Spree
RTP por minuto
73%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
87%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 1
Fortune Ox
RTP por minuto
88%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
82%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 5
Leprechaun Riches
RTP por minuto
65%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
76%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 4
Hip Hop Panda
RTP por minuto
83%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
69%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
60%
MINUTO: 7
Mask Carnival
RTP por minuto
77%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
76%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 6
Caishen Wins
RTP por minuto
93%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
61%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PP
94%
MINUTO: 8
Big Bass Splash
RTP por minuto
68%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
48%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PP
76%
MINUTO: 3
Gates of Ol;ympus
RTP por minuto
84%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
71%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PP
59%
MINUTO: 7
Gold Paty
RTP por minuto
89%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
91%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PP
69%
MINUTO: 0
Sweet Bonanza
RTP por minuto
80%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
54%
Media diaria
52%
RPT Oficial da PP
62%
MINUTO: 4
Money House
RTP por minuto
95%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
83%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PP
61%
MINUTO: 9
Money money money
As Melhores Apostas para Eventos do UFC: Dicas dos Especialistas
Descubra as melhores estratégias e dicas de especialistas para apostas lucrativas nos eventos do UFC.
Como Avaliar as Chances de Vitória em Lutas do UFC
Descubra como avaliar as chances de vitória nas lutas do UFC através da análise de probabilidades e fatores como estatísticas, estilo de luta e condição f
Estratégias para Apostar em Competições Locais de Futebol
Descubra estratégias eficazes para apostar em ligas regionais de futebol, utilizando análise de dados, identificação de valor nas probabilidades e considera
Apostas ao Vivo em Tênis: Maximizando as Flutuações de Odds
Explore estratégias de apostas ao vivo em tênis para aproveitar as flutuações de probabilidades e maximizar seus lucros com responsabilidade.
Condicionamento Físico e Apostas em Torneios de Tênis
Descubra como o condicionamento físico dos jogadores de tênis influencia seu desempenho em quadra e as apostas feitas nos torneios, abordando aspectos como re
Evolução das Regras e Tecnologia no Tênis e suas Implicações nas Apostas
Descubra como as mudanças nas regras e na tecnologia estão impactando as apostas em torneios de tênis.
Estratégias de Apostas em Superfícies Variadas de Tênis
Descubra estratégias específicas para apostar em torneios de tênis em diferentes superfícies, como saibro e grama.
Traçando o Caminho para a Vitória: Análise e Previsões nos Torneios de Tênis
Explore as análises detalhadas e previsões precisas para os principais torneios de tênis, mergulhando nas tendências e estratégias que moldam o desempenho
Explorando Oportunidades em Ligas Menos Tradicionais
Descubra as oportunidades escondidas e o potencial de crescimento nas ligas menos tradicionais de futebol.
Ética nas Apostas Online no Futebol: Limites e Responsabilidades
Explore os desafios éticos das apostas online no futebol, da legalidade à proteção dos apostadores vulneráveis, neste artigo abrangente.
O Futuro das Apostas de Futebol Online
Descubra o futuro emocionante das apostas de futebol online, impulsionado por tecnologias como blockchain e realidade virtual, enquanto navegamos por desafios
O Papel da Inteligência Artificial nas Apostas de Futebol Online
Explore o papel crescente da inteligência artificial nas apostas de futebol online, abordando previsões, tendências futuras e desafios éticos neste contexto
Fortalecendo os Laços de Orgulho Nacional
Descubra como o futebol fortalece os laços de identidade nacional, promovendo orgulho e unidade em todo o mundo.
RTP por minuto
68%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
84%
Media diaria
78%
RPT Oficial da JDB
97%
MINUTO: 0
Fortune Treasure
RTP por minuto
58%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
84%
Media diaria
67%
RPT Oficial da JDB
76%
MINUTO: 4
Candy Land
RTP por minuto
55%
Aposta minima
53%
Aposta maxima
98%
Media diaria
75%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 8
GoLaiFu
RTP por minuto
72%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
86%
Media diaria
74%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 3
Dragon King
RTP por minuto
60%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
96%
Media diaria
57%
RPT Oficial da JDB
90%
MINUTO: 5
Chef-Doeuvre
RTP por minuto
78%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
61%
Media diaria
71%
RPT Oficial da JDB
93%
MINUTO: 0
Fortune Neko
RTP por minuto
58%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
68%
Media diaria
74%
RPT Oficial da JDB
88%
MINUTO: 4
Crazy Scientist
RTP por minuto
81%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
84%
Media diaria
58%
RPT Oficial da JDB
93%
MINUTO: 8
Banana Saga
RTP por minuto
97%
Aposta minima
49%
Aposta maxima
78%
Media diaria
71%
RPT Oficial da JDB
85%
MINUTO: 1
Billionaire
RTP por minuto
83%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
66%
Media diaria
70%
RPT Oficial da JDB
72%
MINUTO: 3
Formosa Bear
RTP por minuto
78%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
89%
Media diaria
51%
RPT Oficial da JDB
82%
MINUTO: 9
GoldenDisco
RTP por minuto
59%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
65%
Media diaria
63%
RPT Oficial da JDB
75%
MINUTO: 4
Kong
RTP por minuto
85%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
86%
Media diaria
62%
RPT Oficial da JDB
82%
MINUTO: 7
Beauty And The Kingdom
RTP por minuto
95%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
71%
Media diaria
67%
RPT Oficial da JDB
90%
MINUTO: 2
JOGO DO BICHO
RTP por minuto
89%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
78%
Media diaria
58%
RPT Oficial da JDB
74%
MINUTO: 1
FortuneHorse
RTP por minuto
59%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
62%
Media diaria
61%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 3
Cash Man
RTP por minuto
73%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
73%
Media diaria
58%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 5
Coffeeholics
RTP por minuto
85%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
69%
Media diaria
66%
RPT Oficial da JDB
81%
MINUTO: 5
BigThreeDragons
RTP por minuto
75%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
94%
Media diaria
57%
RPT Oficial da JDB
73%
MINUTO: 3
Four Treasures
RTP por minuto
76%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
82%
Media diaria
64%
RPT Oficial da JDB
73%
MINUTO: 3
Flirting Scholar Tang
RTP por minuto
78%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
83%
Media diaria
69%
RPT Oficial da JDB
97%
MINUTO: 4
EgyptTreasure
RTP por minuto
53%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
92%
Media diaria
51%
RPT Oficial da JDB
83%
MINUTO: 0
Fa Da Cai
RTP por minuto
88%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
98%
Media diaria
53%
RPT Oficial da JDB
88%
MINUTO: 9
Crystal Realm
RTP por minuto
82%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
53%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
62%
MINUTO: 8
Crazy777
RTP por minuto
61%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
84%
Media diaria
73%
RPT Oficial da Jili
82%
MINUTO: 1
God Of Martial
RTP por minuto
74%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
61%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
96%
MINUTO: 3
Bubble Beauty
RTP por minuto
76%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
80%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
70%
MINUTO: 8
Bubble Beauty
RTP por minuto
70%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
96%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
63%
MINUTO: 6
Fa Fa Fa
RTP por minuto
94%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
54%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
72%
MINUTO: 4
Bubble Beauty
RTP por minuto
79%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
91%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
72%
MINUTO: 0
Gold Rush
RTP por minuto
98%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
53%
Media diaria
66%
RPT Oficial da Jili
75%
MINUTO: 4
Golden Joker
RTP por minuto
89%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
97%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
92%
MINUTO: 4
Crazy Hunter
RTP por minuto
67%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
71%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
88%
MINUTO: 6
Chin Shi Huang
RTP por minuto
51%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
59%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
74%
MINUTO: 8
Golden Queen
RTP por minuto
93%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
94%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
87%
MINUTO: 4
Jungle King
RTP por minuto
99%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
86%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
98%
MINUTO: 0
Bubble Beauty
RTP por minuto
61%
Aposta minima
100%
Aposta maxima
53%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
97%
MINUTO: 2
Fortune Tree
RTP por minuto
73%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
55%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
81%
MINUTO: 5
Crazy FaFaFa
RTP por minuto
87%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
56%
Media diaria
76%
RPT Oficial da Jili
82%
MINUTO: 5
Bonus Hunter
RTP por minuto
66%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
87%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
62%
MINUTO: 6
Bone Fortune
RTP por minuto
70%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
55%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
62%
MINUTO: 5
Fortune Gems
RTP por minuto
92%
Aposta minima
100%
Aposta maxima
83%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
79%
MINUTO: 6
Dragon Treasure
RTP por minuto
98%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
84%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
88%
MINUTO: 6
Fengshen
RTP por minuto
86%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
68%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
68%
MINUTO: 6
JILI CAISHEN
RTP por minuto
63%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
88%
Media diaria
69%
RPT Oficial da Jili
98%
MINUTO: 4
Boxing King
RTP por minuto
86%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
52%
Media diaria
69%
RPT Oficial da Jili
86%
MINUTO: 7
Golden Empire