Acessar Painel Administrativo do site Sair
MINUTOS PAGANTES
RTP por minuto
78%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
86%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 4
Rise of Apollo
RTP por minuto
79%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
89%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 8
MahJong Ways 2
RTP por minuto
70%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
82%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 9
Genies 3 Whishes
RTP por minuto
87%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
71%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 9
Fortune Ox
RTP por minuto
85%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
80%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 7
MahJong Ways
RTP por minuto
65%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
79%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 5
Reel Love
RTP por minuto
98%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
69%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 3
Gem Saviour
RTP por minuto
81%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
92%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 9
Gem Saviour Sword
RTP por minuto
88%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
76%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 9
Dragon Tiger Luck
RTP por minuto
73%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
96%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 4
Buffalo Win
RTP por minuto
77%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
86%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 0
Majestic Treasures
RTP por minuto
86%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
67%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 3
Destiny of Suns e Moon
RTP por minuto
79%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
92%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 5
Fortune Tiger
RTP por minuto
61%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
69%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 5
Medusa The course of Athena
RTP por minuto
66%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
87%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 3
Ways of he Qilin
RTP por minuto
94%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
97%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 9
Santas Gift Rush
RTP por minuto
75%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
75%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 9
Song Kran Splash
RTP por minuto
96%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
70%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 9
Tree of Fortune
RTP por minuto
82%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
71%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 2
Thai River Wonders
RTP por minuto
78%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
76%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 1
Midas Fortune
RTP por minuto
84%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
81%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 2
Double Fortune
RTP por minuto
87%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
79%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 0
Groundhog Harvest
RTP por minuto
69%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
86%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 5
Dreams of Macau
RTP por minuto
92%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
82%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 8
Happy Taxi
RTP por minuto
88%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
94%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 6
Battleground Royale
RTP por minuto
98%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
78%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 8
Jack Frosts Winter - Infinity Reels
RTP por minuto
87%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
81%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 9
Butterfly Blosson
RTP por minuto
72%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
84%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
56%
MINUTO: 9
Egypts book of Mystery
RTP por minuto
97%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
75%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 9
Hip Hop Panda
RTP por minuto
62%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
71%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 7
Wild Bounty Showndown
RTP por minuto
66%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
75%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 9
Ganesha Gold
RTP por minuto
81%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
73%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 6
Phoenix Rises
RTP por minuto
68%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
76%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 8
Win Win Fish Praw Crab
RTP por minuto
61%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
94%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 9
Caishen Wins
RTP por minuto
79%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
89%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 6
Win Win Won
RTP por minuto
62%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
91%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 5
Mermaid Riches
RTP por minuto
65%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
77%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 4
Sushi Oishi
RTP por minuto
80%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
90%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 9
Mask Carnival
RTP por minuto
76%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
84%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 1
Diner Delights
RTP por minuto
94%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
78%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 2
Lucky Piggy
RTP por minuto
73%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
75%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 4
Opera Dynadty
RTP por minuto
92%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
94%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 0
3 Monkeys
RTP por minuto
72%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
69%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 9
Dragon Hatch
RTP por minuto
97%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
79%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 9
Vampires Charm
RTP por minuto
69%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
84%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 5
Muay Thai
RTP por minuto
70%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
82%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 9
Emperos Favcur
RTP por minuto
99%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
89%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 3
Dragon Legend
RTP por minuto
98%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
76%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 4
Ganesha Fortune
RTP por minuto
65%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
92%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 5
Candy Bonanza
RTP por minuto
83%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
82%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 8
Totem Wonders
RTP por minuto
67%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
87%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 9
Candy Brust
RTP por minuto
83%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
87%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 5
Galactic Gems
RTP por minuto
77%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
88%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 6
Emoji Riches
RTP por minuto
76%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
85%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 9
The Queens Banket
RTP por minuto
80%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
81%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 4
Luky Neko
RTP por minuto
88%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
90%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 7
Jungle Delight
RTP por minuto
86%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
74%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 7
Fortune Rabbit
RTP por minuto
70%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
78%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 9
Alchemy Gold
RTP por minuto
96%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
70%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
60%
MINUTO: 0
Circus Delight
RTP por minuto
80%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
72%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 2
Flirting Scholar
RTP por minuto
84%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
77%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 0
journey of the Wealth
RTP por minuto
84%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
74%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 6
Bali Vacation
RTP por minuto
85%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
73%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 0
Oriental Prosperity
RTP por minuto
75%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
89%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 7
Legendary Monkey King
RTP por minuto
75%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
96%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 6
Shaolin Soccer
RTP por minuto
87%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
67%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 3
Crypto Gold
RTP por minuto
93%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
78%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 4
Hood vs Wolf - The Wild Hunt
RTP por minuto
91%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
85%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 0
MrHallowin
RTP por minuto
76%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
82%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 6
Rooster Rumble
RTP por minuto
60%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
74%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 6
Wild Coaster
RTP por minuto
91%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
78%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 3
Piggy Gold
RTP por minuto
65%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
72%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 2
Plship Frenzy
RTP por minuto
89%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
71%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 0
Spirited Wonders
RTP por minuto
63%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
79%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 1
Queen of Bounty
RTP por minuto
96%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
94%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 2
Wild Bandito
RTP por minuto
85%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
75%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 2
Hawaiian Tiki
RTP por minuto
76%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
81%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 6
Gem Saviour Conquest
RTP por minuto
94%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
80%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 7
Garuda Gems
RTP por minuto
84%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
79%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 3
Book of Gold
RTP por minuto
61%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
97%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 3
Fortune Gods
RTP por minuto
65%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
79%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 7
Hot Pop - Chilli Kacjpot
RTP por minuto
81%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
67%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 8
Treasures of Astec
RTP por minuto
67%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
83%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 9
Jewels of Prosperity
RTP por minuto
63%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
71%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 2
Raider Janes - Crypto Fortune
RTP por minuto
89%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
84%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 6
Captains Bounty
RTP por minuto
71%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
70%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 3
Farm Invaders
RTP por minuto
68%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
86%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 4
Wizdon Wonders
RTP por minuto
88%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
89%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 5
Medusa - The Quest of Perseus
RTP por minuto
75%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
68%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 6
Guadians of Ice And Fire
RTP por minuto
83%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
71%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 1
Ninja vs Samurai
RTP por minuto
73%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
78%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 0
Honey Trap of Diao Chan
RTP por minuto
64%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
69%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 2
Wild Fireworks
RTP por minuto
93%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
82%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 4
Rave Party Fever
RTP por minuto
76%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
78%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 5
Prosperity Lion
RTP por minuto
87%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
70%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 6
Super Market Spree
RTP por minuto
91%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
79%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 9
Fortune Mouse
RTP por minuto
93%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
88%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 1
Bikini Paradise
RTP por minuto
60%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
74%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 9
Legends of Houyi
RTP por minuto
75%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
72%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 3
Secrets of Cleopatra
RTP por minuto
80%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
94%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 9
Speed Winner
RTP por minuto
68%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
86%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 6
Heist Stake
RTP por minuto
96%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
88%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 0
Cocktails Nights
RTP por minuto
72%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
97%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
56%
MINUTO: 3
Symbols Of Egypt
RTP por minuto
69%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
76%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 9
Leprechaun Riches
RTP por minuto
68%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
68%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 2
The Great Ice Scape
RTP por minuto
95%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
71%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 2
Prosperity Fortune Tree
RTP por minuto
72%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
80%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 0
Legend of Perseus
RTP por minuto
72%
Aposta minima
51%
Aposta maxima
52%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PP
66%
MINUTO: 2
Big Bass Splash
RTP por minuto
90%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
97%
Media diaria
55%
RPT Oficial da PP
59%
MINUTO: 7
Sweet Bonanza
RTP por minuto
92%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
92%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PP
77%
MINUTO: 7
Money money money
RTP por minuto
72%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
61%
Media diaria
55%
RPT Oficial da PP
84%
MINUTO: 3
Gold Paty
RTP por minuto
98%
Aposta minima
52%
Aposta maxima
48%
Media diaria
51%
RPT Oficial da PP
73%
MINUTO: 3
Money House
RTP por minuto
98%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
83%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PP
95%
MINUTO: 0
Gates of Ol;ympus
As Melhores Apostas para Eventos do UFC: Dicas dos Especialistas
Descubra as melhores estratégias e dicas de especialistas para apostas lucrativas nos eventos do UFC.
Como Avaliar as Chances de Vitória em Lutas do UFC
Descubra como avaliar as chances de vitória nas lutas do UFC através da análise de probabilidades e fatores como estatísticas, estilo de luta e condição f
Estratégias para Apostar em Competições Locais de Futebol
Descubra estratégias eficazes para apostar em ligas regionais de futebol, utilizando análise de dados, identificação de valor nas probabilidades e considera
Apostas ao Vivo em Tênis: Maximizando as Flutuações de Odds
Explore estratégias de apostas ao vivo em tênis para aproveitar as flutuações de probabilidades e maximizar seus lucros com responsabilidade.
Condicionamento Físico e Apostas em Torneios de Tênis
Descubra como o condicionamento físico dos jogadores de tênis influencia seu desempenho em quadra e as apostas feitas nos torneios, abordando aspectos como re
Evolução das Regras e Tecnologia no Tênis e suas Implicações nas Apostas
Descubra como as mudanças nas regras e na tecnologia estão impactando as apostas em torneios de tênis.
Estratégias de Apostas em Superfícies Variadas de Tênis
Descubra estratégias específicas para apostar em torneios de tênis em diferentes superfícies, como saibro e grama.
Traçando o Caminho para a Vitória: Análise e Previsões nos Torneios de Tênis
Explore as análises detalhadas e previsões precisas para os principais torneios de tênis, mergulhando nas tendências e estratégias que moldam o desempenho
Explorando Oportunidades em Ligas Menos Tradicionais
Descubra as oportunidades escondidas e o potencial de crescimento nas ligas menos tradicionais de futebol.
Ética nas Apostas Online no Futebol: Limites e Responsabilidades
Explore os desafios éticos das apostas online no futebol, da legalidade à proteção dos apostadores vulneráveis, neste artigo abrangente.
O Futuro das Apostas de Futebol Online
Descubra o futuro emocionante das apostas de futebol online, impulsionado por tecnologias como blockchain e realidade virtual, enquanto navegamos por desafios
O Papel da Inteligência Artificial nas Apostas de Futebol Online
Explore o papel crescente da inteligência artificial nas apostas de futebol online, abordando previsões, tendências futuras e desafios éticos neste contexto
Fortalecendo os Laços de Orgulho Nacional
Descubra como o futebol fortalece os laços de identidade nacional, promovendo orgulho e unidade em todo o mundo.
RTP por minuto
84%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
82%
Media diaria
53%
RPT Oficial da JDB
72%
MINUTO: 8
Fortune Treasure
RTP por minuto
78%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
96%
Media diaria
51%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 4
FortuneHorse
RTP por minuto
69%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
68%
Media diaria
80%
RPT Oficial da JDB
98%
MINUTO: 9
EgyptTreasure
RTP por minuto
61%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
68%
Media diaria
75%
RPT Oficial da JDB
92%
MINUTO: 6
Flirting Scholar Tang
RTP por minuto
58%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
86%
Media diaria
65%
RPT Oficial da JDB
83%
MINUTO: 7
Banana Saga
RTP por minuto
93%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
76%
Media diaria
57%
RPT Oficial da JDB
85%
MINUTO: 7
Kong
RTP por minuto
67%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
75%
Media diaria
64%
RPT Oficial da JDB
69%
MINUTO: 9
Four Treasures
RTP por minuto
90%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
67%
Media diaria
70%
RPT Oficial da JDB
69%
MINUTO: 8
Formosa Bear
RTP por minuto
67%
Aposta minima
49%
Aposta maxima
87%
Media diaria
70%
RPT Oficial da JDB
88%
MINUTO: 6
Cash Man
RTP por minuto
68%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
69%
Media diaria
74%
RPT Oficial da JDB
73%
MINUTO: 2
Dragon King
RTP por minuto
64%
Aposta minima
51%
Aposta maxima
81%
Media diaria
59%
RPT Oficial da JDB
89%
MINUTO: 0
GoldenDisco
RTP por minuto
58%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
95%
Media diaria
77%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 3
Coffeeholics
RTP por minuto
58%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
74%
Media diaria
51%
RPT Oficial da JDB
70%
MINUTO: 9
Fa Da Cai
RTP por minuto
87%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
81%
Media diaria
76%
RPT Oficial da JDB
76%
MINUTO: 6
JOGO DO BICHO
RTP por minuto
63%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
94%
Media diaria
71%
RPT Oficial da JDB
84%
MINUTO: 8
Candy Land
RTP por minuto
55%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
62%
Media diaria
80%
RPT Oficial da JDB
70%
MINUTO: 4
GoLaiFu
RTP por minuto
93%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
72%
Media diaria
68%
RPT Oficial da JDB
76%
MINUTO: 1
Crazy Scientist
RTP por minuto
75%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
95%
Media diaria
71%
RPT Oficial da JDB
87%
MINUTO: 0
Fortune Neko
RTP por minuto
88%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
67%
Media diaria
54%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 0
Billionaire
RTP por minuto
71%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
96%
Media diaria
65%
RPT Oficial da JDB
90%
MINUTO: 3
Crystal Realm
RTP por minuto
84%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
62%
Media diaria
79%
RPT Oficial da JDB
98%
MINUTO: 8
Beauty And The Kingdom
RTP por minuto
68%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
94%
Media diaria
62%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 3
Chef-Doeuvre
RTP por minuto
83%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
80%
Media diaria
77%
RPT Oficial da JDB
93%
MINUTO: 7
BigThreeDragons
RTP por minuto
49%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
79%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
99%
MINUTO: 1
Golden Joker
RTP por minuto
61%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
63%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
73%
MINUTO: 3
Jungle King
RTP por minuto
84%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
61%
Media diaria
66%
RPT Oficial da Jili
78%
MINUTO: 8
Golden Queen
RTP por minuto
81%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
77%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
75%
MINUTO: 0
Boxing King
RTP por minuto
83%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
86%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
85%
MINUTO: 4
Crazy777
RTP por minuto
54%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
62%
Media diaria
73%
RPT Oficial da Jili
99%
MINUTO: 5
Chin Shi Huang
RTP por minuto
97%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
73%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
95%
MINUTO: 0
Bubble Beauty
RTP por minuto
94%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
51%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
77%
MINUTO: 1
JILI CAISHEN
RTP por minuto
72%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
64%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
82%
MINUTO: 2
Bone Fortune
RTP por minuto
49%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
74%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
69%
MINUTO: 7
Fa Fa Fa
RTP por minuto
86%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
76%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
95%
MINUTO: 2
Golden Empire
RTP por minuto
99%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
97%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
79%
MINUTO: 4
Fengshen
RTP por minuto
60%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
71%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
95%
MINUTO: 6
God Of Martial
RTP por minuto
54%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
65%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
62%
MINUTO: 6
Fortune Tree
RTP por minuto
51%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
93%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
84%
MINUTO: 2
Bubble Beauty
RTP por minuto
65%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
65%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
68%
MINUTO: 3
Gold Rush
RTP por minuto
89%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
80%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
63%
MINUTO: 3
Crazy Hunter
RTP por minuto
83%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
56%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
74%
MINUTO: 5
Bubble Beauty
RTP por minuto
54%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
81%
Media diaria
76%
RPT Oficial da Jili
62%
MINUTO: 7
Crazy FaFaFa
RTP por minuto
69%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
91%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
92%
MINUTO: 8
Dragon Treasure
RTP por minuto
57%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
69%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
85%
MINUTO: 0
Bubble Beauty
RTP por minuto
78%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
98%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
71%
MINUTO: 6
Bonus Hunter
RTP por minuto
87%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
89%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
75%
MINUTO: 5
Fortune Gems