Acessar Painel Administrativo do site Sair
MINUTOS PAGANTES
RTP por minuto
65%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
94%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 1
Legend of Perseus
RTP por minuto
62%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
97%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
56%
MINUTO: 2
Dreams of Macau
RTP por minuto
90%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
84%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 9
Buffalo Win
RTP por minuto
88%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
85%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 0
Piggy Gold
RTP por minuto
93%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
72%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 5
Raider Janes - Crypto Fortune
RTP por minuto
74%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
92%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 1
Hot Pop - Chilli Kacjpot
RTP por minuto
79%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
97%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
49%
MINUTO: 2
Heist Stake
RTP por minuto
65%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
78%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 0
Wild Bounty Showndown
RTP por minuto
82%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
72%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
56%
MINUTO: 4
Jewels of Prosperity
RTP por minuto
64%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
85%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 4
Mermaid Riches
RTP por minuto
90%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
90%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 4
Lucky Piggy
RTP por minuto
85%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
76%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 6
Totem Wonders
RTP por minuto
95%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
80%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 0
Alchemy Gold
RTP por minuto
80%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
89%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 2
Honey Trap of Diao Chan
RTP por minuto
87%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
88%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 6
Legends of Houyi
RTP por minuto
73%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
94%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 9
Fortune Rabbit
RTP por minuto
68%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
74%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 9
journey of the Wealth
RTP por minuto
86%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
76%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 6
Secrets of Cleopatra
RTP por minuto
76%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
79%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 1
Guadians of Ice And Fire
RTP por minuto
75%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
72%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 1
Legendary Monkey King
RTP por minuto
89%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
83%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 3
Medusa - The Quest of Perseus
RTP por minuto
83%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
83%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 7
Gem Saviour Sword
RTP por minuto
87%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
85%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
56%
MINUTO: 6
Fortune Mouse
RTP por minuto
91%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
96%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 3
Shaolin Soccer
RTP por minuto
62%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
97%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 7
Groundhog Harvest
RTP por minuto
62%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
77%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 3
Majestic Treasures
RTP por minuto
60%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
95%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 5
Gem Saviour Conquest
RTP por minuto
93%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
68%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 6
Speed Winner
RTP por minuto
73%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
81%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 7
Plship Frenzy
RTP por minuto
77%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
89%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 0
Song Kran Splash
RTP por minuto
84%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
91%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 1
MahJong Ways 2
RTP por minuto
91%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
67%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 7
Bali Vacation
RTP por minuto
97%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
83%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 2
Reel Love
RTP por minuto
60%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
93%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 9
Butterfly Blosson
RTP por minuto
77%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
78%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 3
Rave Party Fever
RTP por minuto
75%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
97%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 3
Book of Gold
RTP por minuto
98%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
91%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 4
Hood vs Wolf - The Wild Hunt
RTP por minuto
79%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
71%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
49%
MINUTO: 7
Fortune Gods
RTP por minuto
72%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
89%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 7
Ninja vs Samurai
RTP por minuto
75%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
72%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 2
Phoenix Rises
RTP por minuto
78%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
73%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 9
Dragon Legend
RTP por minuto
85%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
76%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 4
Hawaiian Tiki
RTP por minuto
96%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
71%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 9
Symbols Of Egypt
RTP por minuto
73%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
90%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 7
Galactic Gems
RTP por minuto
90%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
76%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 2
Midas Fortune
RTP por minuto
72%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
77%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 7
Wild Bandito
RTP por minuto
81%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
72%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
60%
MINUTO: 5
Vampires Charm
RTP por minuto
73%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
87%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 8
Captains Bounty
RTP por minuto
71%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
73%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 7
Tree of Fortune
RTP por minuto
82%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
82%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 7
Bikini Paradise
RTP por minuto
74%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
68%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 5
Wild Fireworks
RTP por minuto
76%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
97%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 1
Muay Thai
RTP por minuto
77%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
93%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 5
Prosperity Fortune Tree
RTP por minuto
96%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
82%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 5
Mask Carnival
RTP por minuto
97%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
74%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 3
Win Win Won
RTP por minuto
87%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
81%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 7
Medusa The course of Athena
RTP por minuto
91%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
71%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 1
The Queens Banket
RTP por minuto
64%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
94%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 4
Thai River Wonders
RTP por minuto
94%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
83%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 4
Flirting Scholar
RTP por minuto
85%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
69%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 9
Emperos Favcur
RTP por minuto
75%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
79%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 5
3 Monkeys
RTP por minuto
61%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
94%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 6
Hip Hop Panda
RTP por minuto
80%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
96%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 4
Candy Brust
RTP por minuto
95%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
92%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 3
Crypto Gold
RTP por minuto
63%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
88%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 2
Emoji Riches
RTP por minuto
79%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
94%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
68%
MINUTO: 6
Jack Frosts Winter - Infinity Reels
RTP por minuto
93%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
68%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 5
Garuda Gems
RTP por minuto
71%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
95%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 0
Wizdon Wonders
RTP por minuto
94%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
79%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 3
Battleground Royale
RTP por minuto
98%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
96%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 7
Double Fortune
RTP por minuto
93%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
82%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 9
Spirited Wonders
RTP por minuto
70%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
94%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 8
Super Market Spree
RTP por minuto
76%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
81%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 4
Jungle Delight
RTP por minuto
69%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
78%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 8
Wild Coaster
RTP por minuto
84%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
90%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 8
Egypts book of Mystery
RTP por minuto
97%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
94%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 9
Dragon Hatch
RTP por minuto
70%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
77%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 5
Fortune Ox
RTP por minuto
92%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
94%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 1
Diner Delights
RTP por minuto
82%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
79%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 0
Luky Neko
RTP por minuto
75%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
84%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
56%
MINUTO: 5
Ganesha Fortune
RTP por minuto
60%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
90%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
49%
MINUTO: 1
Rooster Rumble
RTP por minuto
73%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
92%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 0
Queen of Bounty
RTP por minuto
62%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
70%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 3
Leprechaun Riches
RTP por minuto
76%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
77%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 3
Santas Gift Rush
RTP por minuto
61%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
96%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 0
Oriental Prosperity
RTP por minuto
97%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
82%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 1
Sushi Oishi
RTP por minuto
67%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
76%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 7
Cocktails Nights
RTP por minuto
64%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
72%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 0
Gem Saviour
RTP por minuto
69%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
71%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 4
Opera Dynadty
RTP por minuto
90%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
80%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 0
Fortune Tiger
RTP por minuto
88%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
70%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 2
Win Win Fish Praw Crab
RTP por minuto
79%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
94%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 1
Caishen Wins
RTP por minuto
74%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
72%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
68%
MINUTO: 0
Destiny of Suns e Moon
RTP por minuto
70%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
97%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 0
The Great Ice Scape
RTP por minuto
90%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
76%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 0
Genies 3 Whishes
RTP por minuto
66%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
82%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 7
Ways of he Qilin
RTP por minuto
96%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
97%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 3
Circus Delight
RTP por minuto
66%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
70%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 1
Prosperity Lion
RTP por minuto
83%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
67%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 4
Candy Bonanza
RTP por minuto
83%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
97%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 2
Happy Taxi
RTP por minuto
87%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
89%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 4
MahJong Ways
RTP por minuto
94%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
82%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 2
Ganesha Gold
RTP por minuto
89%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
71%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 2
Treasures of Astec
RTP por minuto
92%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
72%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 9
MrHallowin
RTP por minuto
92%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
93%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 1
Dragon Tiger Luck
RTP por minuto
91%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
92%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 8
Farm Invaders
RTP por minuto
77%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
78%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 2
Rise of Apollo
RTP por minuto
80%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
52%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PP
77%
MINUTO: 4
Money House
RTP por minuto
77%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
50%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PP
83%
MINUTO: 9
Money money money
RTP por minuto
71%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
67%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PP
79%
MINUTO: 7
Sweet Bonanza
RTP por minuto
99%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
69%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PP
72%
MINUTO: 6
Gold Paty
RTP por minuto
74%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
81%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PP
76%
MINUTO: 1
Gates of Ol;ympus
RTP por minuto
89%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
74%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PP
95%
MINUTO: 0
Big Bass Splash
Os Erros Mais Comuns ao Apostar em Doubles e Como Evitá-los
Aprenda a evitar erros comuns ao apostar em doubles, incluindo gestão de bankroll, análise prévia e controle emocional.
Estratégias de Aposta para Maximizar Suas Chances no Lucky Coming
Aprenda estratégias de aposta eficazes para maximizar suas chances no Lucky Coming e gerenciar seu banco de forma responsável.
O Piggy Bank como Ferramenta de Disciplina Financeira em Apostas Esportivas
Descubra como usar o "cofrinho" para manter suas apostas esportivas responsáveis ​​e lucrativas.
Wu Kong para Jackpot: Maximizando Ganhos com Insights de Journey to the West
Descubra como maximizar seus ganhos financeiros com insights inspirados na jornada emprestada de Wu Kong em 'Journey to the West'.
Explorando a Volatilidade no Gates of Olympus
Descubra as melhores estratégias de apostas para o Gates of Olympus e domine a volatilidade neste emocionante jogo de cassino online.
Fortune Tiger: Como Dominar Este Jogo de Cassino Online
Descubra como o Fortune Tiger e maximize suas chances de ganhar com nossas estratégias e dicas planejada.
As Melhores Apostas para Eventos do UFC: Dicas dos Especialistas
Descubra as melhores estratégias e dicas de especialistas para apostas lucrativas nos eventos do UFC.
Como Avaliar as Chances de Vitória em Lutas do UFC
Descubra como avaliar as chances de vitória nas lutas do UFC através da análise de probabilidades e fatores como estatísticas, estilo de luta e condição f
Estratégias para Apostar em Competições Locais de Futebol
Descubra estratégias eficazes para apostar em ligas regionais de futebol, utilizando análise de dados, identificação de valor nas probabilidades e considera
Apostas ao Vivo em Tênis: Maximizando as Flutuações de Odds
Explore estratégias de apostas ao vivo em tênis para aproveitar as flutuações de probabilidades e maximizar seus lucros com responsabilidade.
Condicionamento Físico e Apostas em Torneios de Tênis
Descubra como o condicionamento físico dos jogadores de tênis influencia seu desempenho em quadra e as apostas feitas nos torneios, abordando aspectos como re
Evolução das Regras e Tecnologia no Tênis e suas Implicações nas Apostas
Descubra como as mudanças nas regras e na tecnologia estão impactando as apostas em torneios de tênis.
Estratégias de Apostas em Superfícies Variadas de Tênis
Descubra estratégias específicas para apostar em torneios de tênis em diferentes superfícies, como saibro e grama.
Traçando o Caminho para a Vitória: Análise e Previsões nos Torneios de Tênis
Explore as análises detalhadas e previsões precisas para os principais torneios de tênis, mergulhando nas tendências e estratégias que moldam o desempenho
Explorando Oportunidades em Ligas Menos Tradicionais
Descubra as oportunidades escondidas e o potencial de crescimento nas ligas menos tradicionais de futebol.
RTP por minuto
97%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
97%
Media diaria
55%
RPT Oficial da JDB
80%
MINUTO: 5
JOGO DO BICHO
RTP por minuto
95%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
80%
Media diaria
71%
RPT Oficial da JDB
89%
MINUTO: 2
Banana Saga
RTP por minuto
70%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
82%
Media diaria
78%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 6
Dragon King
RTP por minuto
65%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
86%
Media diaria
80%
RPT Oficial da JDB
69%
MINUTO: 5
Crystal Realm
RTP por minuto
59%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
75%
Media diaria
78%
RPT Oficial da JDB
96%
MINUTO: 9
Four Treasures
RTP por minuto
87%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
81%
Media diaria
57%
RPT Oficial da JDB
85%
MINUTO: 0
Fortune Neko
RTP por minuto
89%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
91%
Media diaria
67%
RPT Oficial da JDB
92%
MINUTO: 0
GoLaiFu
RTP por minuto
59%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
95%
Media diaria
80%
RPT Oficial da JDB
77%
MINUTO: 9
BigThreeDragons
RTP por minuto
59%
Aposta minima
51%
Aposta maxima
96%
Media diaria
67%
RPT Oficial da JDB
84%
MINUTO: 3
Coffeeholics
RTP por minuto
82%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
77%
Media diaria
58%
RPT Oficial da JDB
95%
MINUTO: 1
FortuneHorse
RTP por minuto
95%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
61%
Media diaria
69%
RPT Oficial da JDB
73%
MINUTO: 2
Kong
RTP por minuto
67%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
66%
Media diaria
50%
RPT Oficial da JDB
97%
MINUTO: 7
Cash Man
RTP por minuto
91%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
87%
Media diaria
70%
RPT Oficial da JDB
87%
MINUTO: 8
Candy Land
RTP por minuto
79%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
70%
Media diaria
66%
RPT Oficial da JDB
69%
MINUTO: 4
Flirting Scholar Tang
RTP por minuto
96%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
90%
Media diaria
53%
RPT Oficial da JDB
79%
MINUTO: 5
Formosa Bear
RTP por minuto
89%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
83%
Media diaria
80%
RPT Oficial da JDB
75%
MINUTO: 9
Fa Da Cai
RTP por minuto
99%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
80%
Media diaria
71%
RPT Oficial da JDB
89%
MINUTO: 1
GoldenDisco
RTP por minuto
76%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
80%
Media diaria
56%
RPT Oficial da JDB
96%
MINUTO: 2
Crazy Scientist
RTP por minuto
88%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
97%
Media diaria
63%
RPT Oficial da JDB
86%
MINUTO: 2
Chef-Doeuvre
RTP por minuto
92%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
76%
Media diaria
62%
RPT Oficial da JDB
83%
MINUTO: 4
EgyptTreasure
RTP por minuto
58%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
62%
Media diaria
66%
RPT Oficial da JDB
75%
MINUTO: 7
Fortune Treasure
RTP por minuto
88%
Aposta minima
52%
Aposta maxima
83%
Media diaria
56%
RPT Oficial da JDB
86%
MINUTO: 4
Billionaire
RTP por minuto
98%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
89%
Media diaria
68%
RPT Oficial da JDB
88%
MINUTO: 4
Beauty And The Kingdom
RTP por minuto
93%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
57%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
75%
MINUTO: 7
Jungle King
RTP por minuto
78%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
67%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
92%
MINUTO: 1
Fortune Gems
RTP por minuto
59%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
55%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
78%
MINUTO: 9
Fengshen
RTP por minuto
93%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
84%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
73%
MINUTO: 1
Golden Joker
RTP por minuto
85%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
80%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
78%
MINUTO: 9
JILI CAISHEN
RTP por minuto
95%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
83%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
84%
MINUTO: 2
Fa Fa Fa
RTP por minuto
82%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
95%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
67%
MINUTO: 1
Fortune Tree
RTP por minuto
91%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
86%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
91%
MINUTO: 0
Chin Shi Huang
RTP por minuto
61%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
89%
Media diaria
69%
RPT Oficial da Jili
83%
MINUTO: 9
Dragon Treasure
RTP por minuto
66%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
93%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
74%
MINUTO: 1
Bubble Beauty
RTP por minuto
94%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
65%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
68%
MINUTO: 4
Golden Queen
RTP por minuto
97%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
55%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
62%
MINUTO: 3
Crazy Hunter
RTP por minuto
79%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
64%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
64%
MINUTO: 7
Crazy777
RTP por minuto
97%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
79%
Media diaria
73%
RPT Oficial da Jili
64%
MINUTO: 6
Bubble Beauty
RTP por minuto
49%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
86%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
93%
MINUTO: 2
Golden Empire
RTP por minuto
49%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
76%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
66%
MINUTO: 1
Bubble Beauty
RTP por minuto
84%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
81%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
83%
MINUTO: 1
Boxing King
RTP por minuto
86%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
96%
Media diaria
73%
RPT Oficial da Jili
79%
MINUTO: 7
Bone Fortune
RTP por minuto
93%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
93%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
74%
MINUTO: 4
Bonus Hunter
RTP por minuto
52%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
53%
Media diaria
73%
RPT Oficial da Jili
65%
MINUTO: 6
Crazy FaFaFa
RTP por minuto
89%
Aposta minima
100%
Aposta maxima
63%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
75%
MINUTO: 9
Gold Rush
RTP por minuto
78%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
63%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
95%
MINUTO: 3
Bubble Beauty
RTP por minuto
84%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
74%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
90%
MINUTO: 9
God Of Martial